หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น S2830
Size ขนาด : 28 มม. X 30 มม.
Length ความยาว : 3.00 เมตร
Quantity จำนวน : 30 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น S2830