หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M5617
Size ขนาด : 56 มม. X 17 มม.
Length ความยาว : 2.80 เมตร
Quantity จำนวน : 18 เส้น
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M5617