หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น L8634
Size ขนาด : 86 มม. X 34 มม.
Length ความยาว : 3.15 เมตร
Quantity จำนวน : 8 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น L8634