หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M5519
Size ขนาด : 55 มม. X 19 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 18 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น M5519