หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไมบัวกลาง AWOOD รุ่น MW80
Size ขนาด : 80 มม. X 9 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 20 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวกลาง AWOOD รุ่น MW80