หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวกลาง AWOOD รุ่น MW60
Size ขนาด : 60 มม. X 9 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 30 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวกลาง AWOOD รุ่น MW60