หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวตกแต่ง AWOODM รุ่น MD30
Size ขนาด : 30 มม. X 9 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 26 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวตกแต่ง AWOOD รุ่น MD30