หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวตกแต่ง AWOOD รุ่น MD25
Size ขนาด : 25 มม. X 12 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 32 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวตกแต่ง AWOOD รุ่น MD25