หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวตกแต่ง AWOOD รุ่น MD15
Size ขนาด : 15 มม. X 7 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 42 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวตกแต่ง AWOOD รุ่น MD15