หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวคิ้วตกแต่ง AWOOD รุ่น MD10
Size ขนาด : 10 มม. X 7 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 50 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวคิ้วตกแต่ง AWOOD รุ่น MD10