หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวพื้น AWOOD รุ่น MB90
Size ขนาด : 90 มม X 15 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 20 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวพื้น AWOOD รุ่น MB90