หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวฝ้า AWOOD รุ่น MA83
Size ขนาด : 83 มม. X 19 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 16 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวฝ้า AWOOD รุ่น MA83