หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้บัวฝ้า AWOOD รุ่น MA63
Size ขนาด : 63 มม. X 19 มม.
Length ความยาว : 2.40 เมตร
Quantity จำนวน : 21 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้บัวฟ้า AWOOD รุ่น MA63