หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น S4916
Size ขนาด : 49 มม. X 16 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 24 เส้น/กล่อง