หมวดหมู่
Product Name ชื่อสินค้า : ไม้กรอบรูป AWOOD รุ่น S4015
Size ขนาด : 40 มม. X 15 มม.
Length ความยาว : 2.90 เมตร
Quantity จำนวน : 32 เส้น/กล่อง
Detail รายละเอียด :

ไม้เส้นกรอบรูป AWOOD รุ่น S4015